Wybrukowane przestrzenie

Obecnie panującym trendem w aranżacji przestrzeni publicznych takich jak place i skwery jest pokrywanie całej przestrzeni kostką brukową. Mimo likwidacji zieleni, mniejszych walorów estetycznych niż trawniki i kolorowe klomby oraz likwidacji środowiska życia dla wielu owadów, brukowe przestrzenie wypadają lepiej pod względem kosztów utrzymania. 

Na początku był bruk

Bruk to po prostu utwardzona powierzchnia dróg, chodników, ścieżek za pomocą odłamków kamieni i skał. Utwardzenie wynika z przylegania do siebie fragmentów skał. 
Kostka brukowa, ze względu na rodzaj surowca dzieli się na:
* kostkę otrzymaną w procesie obróbki kamienia naturalnego,
* kostkę ceramiczną otrzymaną na przykład z cegły klinkierowej,
* kostkę betonową,
* kostkę pochodzącą z kamienia polnego.

A jakiej grubości użyć kostki? 

Zależnie od zastosowania i przeznaczenia kostka brukowa może mieć różne grubości. Pod względem tego kryterium wyróżniamy:
* kostkę o grubości 4 cm przeznaczoną na nieobciążone chodniki,
* kostkę o grubości 6 cm przeznaczoną do powierzchni o małym natężeniu ruchu,
* kostkę o grubości 8 cm przeznaczoną na działanie większego ruchu jaki występuje na ulicach i parkingach,
* kostkę o grubości 10 cm przeznaczoną na powierzchnie o dużym natężeniu ruchu i dla dużych obciążeń, na przykład ruch maszyn ciężarowych i autobusów.

A jak układać kostkę brukową?

Podobnie jak grubość kostki zależy od natężenia ruchu i obciążenia tak samo sposób położenia kostki podlega tym samym kryterium:
* kostka układana tylko na piasku,
* kostka układana na podbudowie tłuczniowej i warstwie wyrównawczej z piasku,
* kostka układana na podbudowie betonowej i warstwie wyrównawczej z piasku,
* kostka układana bezpośrednio na betonowej podstawie.

W obecnych czasach popularne i łatwo dostępne jest kilka kształtów kostki brukowej. Oto kilka z nich:
* kształt kwadratu – uniwersalna i prosta figura, z której bardzo łatwo można tworzyć ciekawe kompozycje, 
* kształt prostokąta, nazywany też cegiełką – również prosta i wdzięczna w tworzeniu kompozycji figura,
* kształt trapezu – figura, która wymaga zastosowania projektu gotowej powierzchni i wymaga pewnych umiejętności od pracownika, 
* kształt fali – kostka dekoracyjna, sprawia trudności przy układaniu, 
* kształt podwójnej litery T, nazywany też kością – popularny i często spotykany kształt, charakteryzuje się prostotą i efektywnie wygląda.

Kostka brukowa jest dostępna w wielu kolorach i kształtach, więc pozwala klientowi na wybór i dostosowanie do swoich preferencji. Należy pamiętać, że produkty pochodzące z różnych serii produkcyjnych mogą się różnić odcieniem i jest to naturalne zjawisko, wynikające z faktu użycia innej kombinacji barwnika, jest to czynnik ludzki. Dodatkowo na nowej kostce mogą się pojawić wykwity, które są naturalnym zjawiskiem. W celu zwalczenia ich występowania można zastosować specjalne preparaty lub pozwolić zadziałać czasowi, ponieważ po pewnym okresie użytkowania wykwity same znikną. 

Kostka brukowa może być praktycznym i efektownym zastępstwem dla trawnika jeśli zostanie ułożona z pomysłem i przez profesjonalistów.

Redakcja HB24