Co to jest zbrojenie balkonu?

Pomimo że balkon nie jest koniecznym elementem konstrukcyjnym budynku to jednak wydatnie zwiększa przestrzeń mieszkania. Jednak budowa tego obiektu jest dość skomplikowana, więc projektując balkon dopilnujmy, by jego konstrukcja była stabilna, mocna oraz bezpieczna dla użytkowników.

Czym jest balkon?

Balkon to płyta najczęściej żelbetowa, wysunięta poza lico budynku i trwale z nim połączona. Niekiedy balkon ma drewnianą podstawę, czasem stalową, ale w murowanych budynkach jest to płyta zbudowana z betonu oraz koniecznego zbrojenia, które to materiały pozwalają na dowolność architektoniczną. Dzięki tej możliwości można zbudować balkon o określonej wielkości, a na sposób mocowania wybrać podpory lub wsporniki. Swoboda architektoniczna umożliwia również zbudowanie balkonu dowolnego kształtu, wysuniętego przed ścianę budynku lub schowanego w wydzielonej wnęce. Dobór zbrojenia oraz grubość płyty umożliwia szeroki wybór rodzaju balkonu. Dodatkowym elementem konstrukcyjnym, a zarazem dekoracyjnym jest balustrada zabezpieczająca przestrzeń balkonu i chroniąca użytkowników przez upadkiem z jego powierzchni.

Zbrojenie balkonu

Aby płyta balkonu utrzymała ciężar nie tylko materiału, ale również ewentualnego obciążenia, musi być uzbrojona stalowym ożebrowaniem zaprojektowanym przez konstruktora. Podczas jego konstruowania brane jest pod uwagę możliwe maksymalne obciążenie oraz rodzaj zakotwiczenia, czyli czy balkon będzie umocowany na wspornikach, czy zostanie podparty słupami.
Układ prętów oraz ich średnica są odpowiedzialne za przenoszenie nacisku na płytę budowanego elementu, dlatego w płytach balkonowych zbrojenie umieszczane jest w miejscach najbardziej wrażliwych na nacisk i rozciąganie. Dla balkonów podpartych, stalowe zbrojenie umieszczone jest w części dolnej, ponieważ płyta ugina się w części środkowej, natomiast w balkonach mocowanych na wspornikach pręty zbrojeniowe znajdują się w warstwie górnej, gdyż największe ugięcie płyty odbywa się przy zewnętrznej krawędzi. Zbrojenie w każdym z tych zastosowań mocowane jest w wieńcu, a najczęściej stanowi część zbrojenia stropu lub jest w nim zakotwione.
Płyta balkonowa może być konstruowana na placu budowy w realizowanym już obiekcie lub dostarczona jako element prefabrykowany z widocznym, wystającym na zewnątrz stalowym zbrojeniem. Wypuszczone zbrojenie umożliwi prawidłowe zakotwiczenie elementu w przygotowanym do tego celu miejscu.

Należy bezwzględnie pamiętać, że zbrojenie płyty balkonu jest zawsze konieczne i nie może zostać zastąpione innym, mniej skutecznym rozwiązaniem.

Redakcja HB24