Budowa studni głębinowej

Woda jest jednym z podstawowych dóbr, bez których życie ludzkie byłoby zupełnie niemożliwe. Coraz więcej osób decyduje się na własną studnię głębinową nawet w sytuacji, gdy istnieje możliwość przyłączenia do budynku mieszkalnego wody z sieci wodociągowej.

Budowa studni głębinowej – czy warto?

Budując nowy dom wielu inwestorów stoi przed dylematem czy warto zainwestować we własną studnię głębinową? Jest ona bardzo dobrym rozwiązaniem w tych gospodarstwach domowych, w których to nie ma dostępu do sieci wodociągowej lub gdy właściciel posesji potrzebuje studni o dużej wydajności.

Ponadto jest to bardzo dobra inwestycja, która szybko się zwraca, gdyż użytkownik studni głębinowej nie musi płacić rachunków za popieranie wody z sieci kanalizacyjnej.

Wiercenie studni głębinowej

Studnię taką wierci się w gruncie, a następnie wprowadza do niego specjalne rury osłonowe. Głębokość większości studni głębinowych zazwyczaj przekracza dziesięć metrów , a wiercenie wykonuje się je przy pomocy specjalnej wiertnicy.

Studnia zawsze sprawnie działa, dzięki zastosowaniu dwóch rur: osłonowej i filtracyjnej. Pierwsza z nich dociera w pobliże warstwy wodonośnej, natomiast druga wnika w tę warstwę. Wokół rury wykonuje się specjalną obsyp ze żwiru, który to w znaczny sposób usprawnia dopływanie wody.

Z kolei na górze rura osłonowa jest zakończona specjalną obejmą nośną, w której to znajdują się przyłącza wodne i zawór odcinający.

Budowa studni głębinowej oraz korzystanie z wody nie wymaga posiadania żadnego pozwolenia, pod warunkiem, że planowany pobór wody nie przekracza 5 metrów sześciennych na jedną dobę.

Podczas realizowania takiej inwestycji, warto pamiętać o tym, że głębokość wybudowanej studni głębinowej nie może przekroczyć trzydzieści metrów.

Pozyskiwanie wody ze studni głębinowej

Zdrową i czystą wodę ze studni głębinowej można pozyskiwać na dwa sposoby: z wykorzystaniem pompy samozasysającej lub odpowiedniej pompy głębinową.

Pierwsze z wymienionych rozwiązań można stosować wówczas, gdy zwierciadło wody w czasie pompowania nie opada poniżej siedmiu metrów od poziomu, na którym znajduje się pompa.
Z kolei pompa głębinowa umieszczana jest zawsze poniżej lustra wody i umożliwia ona wydobywanie wody nawet z kilkudziesięciu metrów.

Wybierając pompę do studni warto ją dostosować do swoich potrzeb oraz wziąć pod uwagę wydajność urządzenia oraz wysokość podnoszenia wody.

Studnia głębinowa – badania geologiczne

Głębokość studni głębinowej jest uzależniona od kilku istotnych czynników. Otóż studnie kopane sięgają płycej, natomiast studnie wiercone mogą sięgać nawet kilkanaście metrów głębokości.

Warto pamiętać o tym, że błędne jest powszechne przekonanie, że im głębiej występuje woda, tym jest ona czystsza, zdrowsza oraz mniej podatna na zanieczyszczenia. Otóż z reguły bywa jest, że głębokie wody są mocno zanieczyszczone żelazem.

W celu ustalenia odpowiedniej głębokości wykopu warto wykonać stosowne badania geologiczne, dzięki którym można ustalić głębokości odwiertów. Badania geologiczne polegają na rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych występujących na badanym obszarze. W wyniku takich badań otrzymuje się pełny obraz profilu litologicznego, który dokładnie informuje o głębokości występowania warstw wodonośnych oraz ich miąższości.

Studnia może być wybudowana tylko w miejscu bezkolizyjnym oraz w odpowiedniej odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

Redakcja HB24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *