System komunikacji wizualnej w magazynie

System komunikacji wizualnej w magazynie to swoista instrukcja dla wszystkich pracowników obiektu. Dobrze zaprojektowany i wykonany system jest w stanie sprawić, że praca w magazynie będzie łatwiejsza, bardziej przyjemna, bardziej efektywna i mniej ryzykowna.

Co składa się na efektywny system komunikacji wizualnej? Przede wszystkim trzy elementy: znakowanie poziome, oświetlenie oraz tabliczki i etykiety. Oczywiście ważne jest, żeby były one spójne i tworzyły kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne.

Znakowanie poziome magazynu

Na system znakowania poziomego magazynu składają się wszystkie linie i znaki umieszczone na posadzce magazynu. Ich celem jest informowanie pracowników obsługi o rozmieszczeniu poszczególnych stref oraz stanowisk pracy. Znaki poziome informują także o organizacji ruchu oraz organizacji pracy. Mogą być wykorzystywane także w systemach bezpieczeństwa.

Znakowanie poziome magazynu może być wykonane technikami malarskimi lub za pomocą samoprzylepnych taśm i znaków. Pierwsza technologia zapewnia lepszą trwałość znakowania. Natomiast drugą charakteryzuje szybkość aplikacji i możliwość wprowadzania szybkich zmian. Dlatego technologia powinna być dostosowana do charakterystyki obiektu. Pozwoli to na zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych. 

Znakowanie przy pomocy światła

Kolejnym elementem systemu komunikacji jest oświetlenie. Może on się składać z oświetlenia sufitowego oraz znaków świetlnych umieszczonych na ścianach i w podłodze. Jego największą zaletą jest to, że najbardziej przyciąga wzrok pracowników. Dlatego często jest elementem systemu informowania o zagrożeniach lub systemu ewakuacji obiektu.

Kolejną zaletą oświetlenia jest fakt, że jest widoczny nawet po zmroku. Jest więc przydatne także na zewnątrz obiektu magazynowego.

Oświetlenie ma jednak wady, które nie występują w przypadku pozostałych elementów systemu – wymaga częstych przeglądów oraz prac konserwacyjnych. Jest również podatne na uszkodzenia. Brak regularnych przeglądów oświetlenia może sprawić, że w krytycznym momencie system ten nie zadziała.

System tablic i etykiet

Na system znakowania magazynu składają się także tablice i etykiety. Służą one do oznaczania elementów wyposażenia magazynu, zarówno sprzętu jak i stałych elementów konstrukcyjnych. Ale nie jest to ich jedyna funkcja.

Tablice i etykiety mogą być także wykorzystywane jako wsparcie systemu nawigacji. Umożliwiają wyznaczanie ciągów komunikacyjnych oraz znakowanie stref i stanowisk. Są także bardzo przydatne do oznaczania miejsc niebezpiecznych, które wymagają zwiększenia poziomu uwagi.

Korzyści ze stosowania systemu komunikacji wizualnej

Jakie korzyści przynosi stosowanie efektywnego znakowania poziomego, świetlnego i tablicowego? Przede wszystkim poprawia organizację i wydajność pracy w magazynie. Ma również wpływ na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków. A w sytuacjach krytycznych pozwala na szybką i sprawną ewakuację obiektu. Dlatego naprawdę warto zainwestować w dostosowany do potrzeb obiektu system komunikacji wizualnej.

Redakcja HB24