Projekt budowlany zamienny – co trzeba wiedzieć?

Projekt budowlany zamienny jest wymagany wtedy, gdy chcemy wystąpić z wnioskiem o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę domu. Pamiętać należy o tym, że bez tego projektu nie można oczywiście wcielić w życie kluczowych zmian, które odnoszą się bezpośrednio do zatwierdzonej dokumentacji.

Co warto wiedzieć?

Projekt budowlany zamienny jak wspomniano we wstępie wykonywany jest wtedy, gdy podczas realizacji poszczególnych robót budowlanych zachodzi potrzeba wykonania prac, które mocno odstępują od zatwierdzonego wcześniej projektu. Jak łatwo się domyślić projekt budowlany zamienny powinien uwzględnić wszystkie niezbędne zmiany, które odnoszą się bezpośrednio do wykonania poszczególnych robót budowlanych. Przy opracowywaniu projektu zamiennego doświadczony projektant może oczywiście skorzystać z wcześniej przygotowanej dokumentacji technicznej. Pamiętać należy jedynie o tym, że w żadnym wypadku nie można naruszyć prawa autorskiego. Wszelkie zmiany mogą być fizycznie wykonane tylko wtedy, gdy uzyskamy zamienne pozwolenie na budowę. Owo pozwolenie musi być oczywiście uprawomocnione. Jeżeli nie dojdzie do uprawomocnienia decyzji to wszelkie wykonane prace są z prawnego punktu widzenia traktowane jako samowolka.

Przy jakich zmianach wymagane jest wykonanie projektu zamiennego?

Projekt budowlany zamienny jest wymagany przede wszystkim wtedy, gdy dochodzi do odstępstw w stosunku do projektu zagospodarowania danego terenu i danej działki. Sporządzenie projektu zamiennego wymagane jest również wtedy, gdy dochodzi do odstępstw dotyczących charakterystycznych parametrów danego obiektu budowlanego. Mowa tutaj przede wszystkim o zmianie wysokości, szerokości, kubatury, liczby kondygnacji, czy też samej powierzchni zabudowy. Inwestorzy bardzo często zmuszeni są do wykonania zmian w projekcie w celu przygotowania danego obiektów w taki sposób, aby był ona przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Kto tak naprawdę decyduję o konieczności wykonania projektu zamiennego?

Kwalifikacja wszelkich zmian, które wprowadzane są w trakcie poszczególnych robót budowlanych odnosi się zawsze do zatwierdzonego projektu budowlanego. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że za projekt budowlany zamienny odpowiada projektant. Obowiązek wykonania stosownego projektu budowlanego zamiennego wynika ze stosownego prawa budowlanego (art. 51 ust. 1 pkt 3). Aby uniknąć ewentualnych problemów warto skorzystać z usług doświadczonego projektanta lub architekta. Projekt musi być sporządzony nie tylko zgodnie z aktualnymi przepisami, ale również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Redakcja HB24